Letišti pod Beckovem

Plánované akce klubu v roce 2017;

Odemykání nebe - 8.4.2017 od 15:00 hod

Jarní polétání-20.5.2017 od 15:00 hod

Setkání leteckých modelářů - sobota 10.6.2017 od 14:00 hod

Podzimní polétání - 23.9.2017 od 15:00 hod

***

Náš klub beckov na facebooku

Poloha letišti !

Panorama našeho letišti !

Cesta na letišti bez klíče

Naše letišti

Mateoské letišti LMK Sedlec se nachází mezi obcemi Sedlec a Líbeznicemi v lokaliti nazývané Mooí dul pod kopcem Beckov -viz. mapa. (Mimo jiné ,kdyby nikdo vidil co znamená název Mooí dul, budeme rádi když nám to sdilí.) Letišti se postupni vytváoelo od roku 2005, kdy byla zakoupena prvá eást pozemku. Za pomocí prvních nadšencu ,mezi které poedevším patoil eestný poedseda Raveane, bylo oseto a válcováno. Poedseda poi organizaci leteckého dne Byla provedena úprava parkovací plochy pro automobily , vybudováno odpoeívadlo s gravitaení zdí a postaven stožár pro vitrný pytel. Bohužel i my jsme poznali krutou realitu dnešních dnu ,kdy letišti bylo nejdoíve postoíkáno jedem a travní porost byl znaeni poškozen a v soueasnosti dochází k nájezdum jezdcu na etyokolkách. Následovalo znieení vitrného pytle a stožáru a to do soueasnosti již dvakrát. Poístup na letišti je poes uzameenou závoru ,kde nám pravidelni nieí zámek lidé ,kteoí chtijí do této lokality odvést svuj odpad. Poes všechny problémy jsme rádi ,že toto letišti máme.Prožíváme zde v opravdu hezkém prostoedí a mezi stejni postiženými jedinci poíjemné chvíle.

[CNW:Counter]

Poeasí

Poeasí online

Anketa

BlueBoard.cz